hotline
0908 292 604
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Trụ sở: 840/31/1 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 464A Minh Phụng, phường 9, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

DI CHÚC - THỪA KẾ

 

Trong lĩnh vực này, chúng tôi giúp đỡ khách hàng tìm hiểu:
 
·      
I. Các quy định chung của pháp luật về thừa kế gồm:
 
1. Quyền thừa kế; thời điểm, địa điểm mở thừa kế; thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 
2. Xác định di sản thừa kế; người thừa kế di sản; người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
 
3. Cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 
4. Người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 
5.Xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm;
 
6. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
 
7. Xác định thời hiệu về thừa kế;
 
II. Các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc gồm:
 
1.Hình thức, nội dung di chúc và cách thức lập di chúc;
 
2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
 
3. Lập di chúc chung của vợ chồng;
 
4. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
 
5. Giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 
6. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc:
 
7. Thủ tục gửi giữ di chúc;
 
8. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
 
9. Thủ tục Công bố di chúc; luat su
 
10. Giải thích nội dung di chúc; tìm luật sư
 
11. Hiệu lực pháp luật của di chúc; tim luat su
 
12. Chỉ định người thừa kế; người bị truất quyền hưởng di sản;
 
13. Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 
14. Cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
 
 
III. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật:
 
1. Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; thừa kế thế vị;
 
2. Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 
3. Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
 
Chia sẻ:
Copyright © 2018 Văn phòng luật sư Bình Tân.All Rights Reserved. Design by NiNa Co.,Ltd