hotline
0908 292 604
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Trụ sở: 840/31/1 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 464A Minh Phụng, phường 9, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Pháp luật Hôn nhân và gia đình đã khẳng định nam nữ muốn kết hôn với nhau bắt buộc phải tiến hành đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Luật này..”

Như vậy, việc hai người độc thân sống chung sống với nhau như vợ chồng không bị các quy phạm pháp luật điều chỉnh. Bạn đã sống chung với anh D mà không đăng ký kết hôn nên giữa bạn và anh D chưa phải là quan hệ vợ chồng, hai con sinh ra là con ngoài giá thú. Theo quy định của pháp luật, bạn vẫn là người độc thân. Bạn có thể làm thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch.

Việc cán bộ tư pháp cấp xã không cấp Giấy chứng nhận độc thân cho bạn là không đúng quy định pháp luật. Bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết theo quy định tại Điều 43 Nghị định 123/2015 hướng dẫn Luật Hộ tịch

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định này, thực hiện các biện pháp sau nhằm bảo đảm hiệu quả đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn:

a) Chỉ đạo công chức làm công tác hộ tịch đăng ký đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật các sự kiện hộ tịch xảy ra trên địa bàn; thực hiện thông báo việc đăng ký hộ tịch và cập nhật các sự kiện hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch;

b) Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với công chức tư pháp - hộ tịch trong việc đôn đốc, rà soát các việc sinh, tử chưa được đăng ký trên địa bàn, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân.

c) Căn cứ tình hình thực tiễn, có kế hoạch bố trí nguồn lực, kinh phí và chỉ đạo công tác đăng ký hộ tịch lưu động tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

Chia sẻ:
Copyright © 2018 Văn phòng luật sư Bình Tân.All Rights Reserved. Design by NiNa Co.,Ltd