hotline
0908 292 604
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Trụ sở: 840/31/1 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 464A Minh Phụng, phường 9, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

QUYỀN THỪA KẾ VÀ CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho chúng tôi. Trong trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau: 

 

1. Đối tượng được hưởng thừa kế:

 

Thông tin bạn cung cấp không đề cập đến việc bố, mẹ bạn mất có để lại di chúc hay không. Do đó:

+ Trường hợp có di chúc: Nếu có di chúc và di chúc đó là hợp pháp thì người thừa kế sẽ xác định dựa trên nội dung của di chúc đó. Tuy nhiên, cần lưu ý quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Như vậy, cần xác định thêm đối tượng được hưởng thừa kế theo quy định trên hay không.

 

+ Trường hợp không có di chúc: Thì việc chia thừa kế sẽ theo quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự 2015:

 “Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

 

Khi bố mẹ mất mà không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố mẹ. Ví dụ như mẹ bạn mất thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: bố, các anh chị em bạn, ông bà ngoại (nếu còn sống), nếu một trong các anh chị em đã mất trước thời điểm mẹ mất thì con của họ được hưởng thừa kế thế vị (được hưởng phần tương ứng với phần mà bố mẹ nếu còn sống được hưởng). Tương tự, bạn có thể xác định những người hưởng thừa kế của bố bạn bao gồm những ai. 

 

2. Người con trai mất năm 1987 có được hưởng thừa kế không?

 

Điều 652 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thừa kế thế vị:

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Nếu như người con trai mất năm 1987 có con thì những người con đó sẽ được hưởng thừa kế thế vị theo quy định trên.

 

3. Phần di sản được hưởng của mỗi đối tượng:

 

Để xác định suất thừa kế theo pháp luật thì cần xác định phần di sản thừa kế của người chết để lại.

Theo thông tin bạn cung cấp, GCNQSD đất cấp cho Hộ gia đình, do đó, căn cứ Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: "Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất."

Như vậy, cần phải xác định số lượng thành viên trong hộ gia đình bạn tại thời điểm được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để xác định các đồng sở hữu.

Giả sử có 5 thành viên (trong đó có bố, mẹ của bạn), như vậy, mỗi người (bao gồm cả bố, mẹ bạn)có 1/5 trong khối tài sản chung đó. Theo đó, việc chia thừa kế của bố, mẹ bạn sẽ chỉ chia trong phạm vi mà bố, mẹ bạn có (1/5 tài sản chung).

Sau khi xác định phần di sản thừa kế thì việc chia thừa kế sẽ như phần nội dung thứ nhất.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quyền thừa kế và chia di sản thừa kế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ HOTLINE: 0908.292.604 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

Chia sẻ:
Copyright © 2018 Văn phòng luật sư Bình Tân.All Rights Reserved. Design by NiNa Co.,Ltd