hotline
0908 292 604
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Trụ sở: 840/31/1 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 60A Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI VIỆT NAM

1. Trình tự thực hiện

Tương tự như thủ tục đăng kí cấp GCN đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp.

2. Hồ sơ đăng ký

2.1 Thành phần hồ sơ:

  • Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu (Phụ lục I-2, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006);
  • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
  • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp dự án đầu tư không làm thay đổi qui mô vốn góp trong doanh nghiệp của các thành viên và không thay đổi các điều kiện đã được chấp thuận trước đó).
  • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Điều lệ của doanh nghiệp;
  • Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:

– Thông báo lập chi nhánh theo mẫu (Phụ lục III-1, Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010);

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập chi nhánh;

–  Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;

  • Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác).

2.2 Số lượng hồ sơ:   01 bộ gốc.

3.Thời hạn giải quyết:

– Thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
– Thời gian xem xét cấp GCN đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền :
–        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
–        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
–        Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

Chia sẻ:
Copyright © 2018 Văn phòng luật sư Bình Tân.All Rights Reserved. Design by NiNa Co.,Ltd