hotline
0908 292 604
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Trụ sở: 840/31/1 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 60A Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

KỸ NĂNG ĐẶC THÙ TRONG TIẾP XÚC, TRAO ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG TRONG TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH.

Thứ nhất, tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân.

Quan hệ hôn nhân có vai trò quan trọng trong việc xác định chế độ tài sản giữa vợ và chồng (tài sản chung hợp nhất hay tài sản chung theo phần)  và là cơ sở  để  Tòa án ra phán quyết khi các bên tranh chấp về quan hệ hôn nhân (ly hôn, hủy kết hôn trái pháp luật hay không công nhận quan hệ vợ chồng) hoặc để xác định quan hệ pháp luật tranh chấp thuộc khoản 1 Điều 28 (ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn) hay thuộc khoản 7 Điều 28 (tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật). 

Để xác định được quan hệ hôn nhân hợp pháp, Luật sư phải xác định được:

i. Thời điểm nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng và tại thời điểm khởi kiện có chung sống với nhau như vợ chồng hay không? (hoặc thời điểm vợ chồng  đăng ký kết hôn)

ii. Các điều kiện xác định hôn nhân hợp pháp như điều kiện kết hôn, các trường hợp cấm kết hôn, thủ tục đăng ký kết hôn được quy định trong các văn bản pháp luật HN&GĐ có hiệu lực tại thời điểm đăng ký kết hôn, các trường hợp công nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp dù vi phạm một trong các điều kiện kết hôn;...

iii. Xác định được các tài liệu chứng cứ ban đầu chứng minh cho nội dung (Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, xác nhận họ hàng, cơ quan đoàn thể,...)

Thứ hai, các vấn đề liên quan đến tài sản của vợ và chồng 

Luật sư cần làm rõ các vấn đề sau đây:

i. Tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân

ii. Thời điểm phát sinh tài sản

iii. Nguồn gốc tài sản

iv. Thỏa thuận của vợ chồng về tài sản.

Thứ ba, các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa cha, mẹ, con.

(1) Xác định con chung của vợ chồng. trên các cơ sở sau:

i. Thời điểm thành thai hoặc thời điểm sinh con của người mẹ.

ii. Sự thừa nhận của vợ và chồng về con chung.

(2) Xác định con nuôi của vợ chồng:

Thứ tư, các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình.

i. Quan hệ giữa người cấp dưỡng người được cấp dưỡng.

ii. Độ tuổi, năng lực hành vi dân sự của người được cấp dưỡng.

Thứ năm, các giao dịch dân sự giữa vợ chồng vơi bên thứ ba.

Thứ sáu,yêu cầu của khách hàng và quan hệ pháp luật tranh chấp.

i. Quan hệ nhân thân.

ii. Quan hệ tài sản.

Chia sẻ:
Copyright © 2018 Văn phòng luật sư Bình Tân.All Rights Reserved. Design by NiNa Co.,Ltd