hotline
0908 292 604
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Trụ sở: 840/31/1 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 60A Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

MUA - BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN.

1. Thế nào là tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ?

a)     Thế nào là in trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ?

Đây là hành vi tự in hóa đơn hoặc tự khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ điều kiện hoặc không đúng, không đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

b)     Thế nào là phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ?

Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là hành vi lập tờ thông báo phát hành không đầy đủ nội dung, không gửi hoặc không niêm yết tờ thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

c)     Thế nào là mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách có thể là các hành vi sau:

 • Mua bán hóa đơn chưa ghi nội dung hoặc không đầy đủ, không chính xác theo quy định
 • Mua bán hóa đơn đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo
 • Mua bán hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hóa đơn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc cấp cho khách hàng khi bán hàng hóa dịch vụ.
 • Mua, bán, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ giữa các liên của hóa đơn 

2. Các khung hình phạt chính đối với tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

a)     Phạt tiền từ 50 triệu VNĐ đến 200 triệu VNĐ, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm

Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30 triệu VNĐ đến dưới 100 triệu VNĐ, thì bị phạt tiền từ 50 triệu VNĐ đến 200 triệu VNĐ, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

b)     Phạt tiền từ 100 triệu VNĐ đến 500 triệu VNĐ hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm

Người nào phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì bị phạt tiền từ 100 triệu VNĐ đến 500 triệu VNĐ hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm:

 • In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có tổ chức;
 • In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có tính chất chuyên nghiệp;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước;
 • In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;
 • In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước để thu lợi bất chính 100 triệu VNĐ trở lên;
 • In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100 triệu VNĐ trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

3. Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp a, mục 3 nêu trên thì bị phạt tiền từ 100 triệu VNĐ đến 500 triệu VNĐ;

Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp b, mục 3 nêu trên, thì bị phạt tiền từ 500 triệu VNĐ đến 1 tỷ VNĐ;

Pháp nhân thương mại nào mà phạm tội và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra, hoặc pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, thì sẽ bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu VNĐ đến 200 triệu VNĐ, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ một năm đến ba năm hoặc cấm huy động vốn từ một năm đến ba năm.

4. Hình phạt bổ sung đối với tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Người phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước còn có thể phải chịu một hoặc một vài hình phạt bổ sung sau đây:

 • Phạt tiền từ 10 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ
 • Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

 

Chia sẻ:
Copyright © 2018 Văn phòng luật sư Bình Tân.All Rights Reserved. Design by NiNa Co.,Ltd