hotline
0908 292 604
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Trụ sở: 840/31/1 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 60A Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

 
I. Tranh chấp dân sự;
 
1. Tranh chấp hợp đồng dân sự;
 
2. Tranh chấp quyền sở hữu tài sản;
 
3. Tranh chấp nhà đất;
 
4. Tranh chấp phát sinh từ các quan hệ cho vay, cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ v.v...;
 
5. Tranh chấp thừa kế;
 
6. Tranh chấp hôn nhân gia đình, ly hôn
 
7. Tranh chấp lao động;
 
8. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 
9. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu văn bản công chứng vô hiệu;
 
10. Tranh chấp liên quan đến việc đấu giá tài sản, cưỡng chế thi hành án.
 
II. Tranh chấp kinh doanh, thương mại
 
1. Tranh chấp về hợp đồng kinh doanh thương mại;
 
2. Tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty.
 
3.  Tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu;
 
4. Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 
5. Tranh chấp khác theo quy định của pháp luật
 
Chia sẻ:
Copyright © 2018 Văn phòng luật sư Bình Tân.All Rights Reserved. Design by NiNa Co.,Ltd