hotline
0908 292 604
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Trụ sở: 840/31/1 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch: 60A Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

   Nội dung dịch vụ: 

 
A.    Tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp.
 
1.      Tư vấn mọi vấn đề về pháp luật lao động và các luật liên quan;
 
2.      Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động;
 
3.      Tư vấn khởi kiện vụ án lao động;
 
4.      Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp/người lao động;
 
5.      Đại diện cho doanh nghiệp/người lao động tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động.
 
B.     Tư vấn về quản trị hành chính, nhân sự.
 
1.      Tư vấn soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp;
 
2.      Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ các phòng ban; mô tả công việc, định biên nhân sự;
 
3.      Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên; quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật v.v...;
 
4.      Tư vấn xây dựng cơ chế trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động;
 
5.      Tư vấn giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động, v.v…;
 
6.      Tư vấn tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi, đến…;
 
7.      Tư vấn về việc phổ biến, hướng dẫn các chế độ, chính sách, văn bản pháp luật;
 
8.      Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp;
 
9.      Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
 
10.Tư vấn thực hiện các chính sách khác về lao động;
 
Chia sẻ:
Copyright © 2018 Văn phòng luật sư Bình Tân.All Rights Reserved. Design by NiNa Co.,Ltd